Porvoo
Jorma Wiitakorpi / Kirjoituksia / Elinkeinopäällikön palkkaaminen on oikeansuuntainen päätös, mutta …

Elinkeinopäällikön palkkaaminen on oikeansuuntainen päätös, mutta …

Julkaistu:

Kirjoitimme tammikuun lopussa tarpeesta palkata Porvooseen elinvoimajohtaja. Usea taho oli jo silloin tuonut esille elinkeinopäällikön roolin tarpeellisuuden Porvoossa. Roolin tehtävät oli määritelty pääosin yrityksiin ja työpaikkoihin liittyviksi. Nyt on tehty oikeansuuntainen päätös. Kiitos kaikille mukana olleille päättäjille.

Todellinen työ päätöksen täytäntöönpanoon ja tuloksien aikaansaanti alkaa kuitenkin vasta nyt, kun rekrytointiprosessi käynnistetään. Oleellista on määritellä hyvin asiat ja kyvykkyydet, joita valittavalta henkilöltä edellytetään sekä myös hyväksyä, että pätevälle henkilölle tulee maksaa riittävä korvaus hyvin tehdystä työstä.

Olemme edelleen sitä mieltä, että asiaa olisi syytä tarkastella laaja-alaisesti, kun määritellään elinkeinopäällikön toimenkuvaa. Työn tekeminen on muuttunut pysyvästi tehtävissä, jossa työ ei ole sidottu paikkaan ja tämä muutos näkyy myös koronan jälkeen. Asuinpaikalla ja/tai asuinpaikan lähellä tehdään tulevaisuudessakin enemmän etätöitä kuin aiempina vuosina on tehty.

Uuden elinkeinopäällikön tärkein tehtävä on Porvoon elinvoiman ja vetovoiman kasvattaminen. Tämä rooli kattaa tehtävän laajemmin kuin vain yritysten tarpeiden kannalta. Elinkeinopäällikön toimenkuva tulisi rakentaa siten, että hänellä on todellinen mahdollisuus olla aktiivisesti vaikuttamassa myös muihin tekijöihin kuin vain työpaikkojen luomiseen kuten esim. kaavoitukseen, asumismahdollisuuksiin, peruspalveluihin, matkailuun ja kulttuuriin sekä viestintään. Tällöin on mahdollista vaikuttaa yo. asioihin ja luoda elinvoiman kehittämiseen toimintasuunnitelmat, joiden kautta Porvoosta tulee entistä kiinnostavampi ja vetovoimaisempi yrityksille sekä ihmisille. Porvoolla on vahvuuksia, joiden varaan voi rakentaa. Tähän tehtävään valitun henkilön onnistumista tulee seurata alusta alkaen siihen laadittujen tavoitteiden ja mittarien avulla.

Yrityksissä tehdään jatkuvasti muutoksia toimintaympäristön ja toimintatapojen muuttuessa keskittämällä resurssit niihin asioihin, joista halutaan tuloksia. Samalla myös muokataan organisaatiota, toimenkuvia ja vastuualueita. Eikö kaupungin toiminnoissakin tulisi tehdä samoin? Olisi pohdittava, kuinka kaupungin organisaatiota ja vastuualueita tulisi kehittää, siten että elinkeinopäällikön tehtävä voitaisiin toteuttaa lisäämättä hallinnon kiinteitä kuluja sekä tehtävän paikkaa kaupunginorganisaatiossa. Voidaan hyvin myös kysyä, pitäisikö uuden elinkeinopäällikön olla jopa suoraan kaupunginjohtajan alaisuudessa, jotta hänellä on riittävästi ”natsoja” viedä asioita eteenpäin? Tämä tarkoittaa kriittistä tarkastelua kaupungin johto- ja päällikkötason nykyisiin tehtävänkuviin sekä ulkoa ostettaviin hallinnon palveluihin.

Jorma Wiitakorpi
DI, Hallitusammattilainen
Kokoomuksen kuntavaaliehdokas
Janne Ranta
Kaupunginvaltuuston jäsen, Kokoomus

Lisää julkaisuja

20.1.2022

”Tämä olisi pitänyt tehdä jo kauan sitten” – kaupunginhallitus päättää Porvoon myytävistä ja purettavista kiinteistöistä helmikuussa

Julkaistu Uusimaa lehdessä 19.1.2022. Kirjoittaja Jyrki Hämäläinen Porvoon kaupunginhallitus ei maanantaina tehnyt päätöksiä kaupungin omistamien kiinteistöjen kohtalosta (UM 15.1.22). Asia

4.1.2022

Olkoon vuosi 2022 tekojen vuosi

Julkaistu Uusimaa sanomalehdessä 4.1.2022 Porvoossa tulee tänä vuonna päästä suunnitelmista toteutukseen. Tämä on selkeä ja vahva viesti, joka ontullut ainakin

17.12.2021

Ensin on vietävä läpi muutosprosessi

SOTE-uudistuksen toteutukseen kokonaisuudessa on Suomessa arvioitu kuluvan tulevina vuosina 5 000 – 7 000 miljoonaa euroa (5-7 miljardia €). Edellisen hallituksen aikana puhuttiin jopa miljardien säästöistä.