Silta
Jorma Wiitakorpi / Kirjoituksia / Rata olisi tärkeä, mutta…

Rata olisi tärkeä, mutta…

Porvoon kaupungin strategiassa on selkeästi linjattu, että Porvoon tulisi kytkeytyä vahvasti pääkaupunkiseudun kehitykseen ja työssäkäyntialueeseen. Tähän strategiseen tavoitteeseen mahdollinen ratayhteys on tärkeä positiivinen elementti. On kuitenkin muistettava, että mahdollinen ratayhteys toteutuu aikaisintaan noin 15 vuoden kuluttua. On elettävä tätä päivää ja löydettävä koko ajan ratkaisuja, jotka hyödyttävät porvoolaisia lähivuosina.

Porvoon tulee sitoutua 10 miljoonan euron panostukseen radan suunnittelusta vastaavaan yhtiöön. Panostus on iso, mutta tällä hetkellä se on mahdollista toteuttaa, kiitos Nesteen suurten yhteisöverotulojen. Tämä kortti kannattaa tässä pelissä katsoa. Tieto mahdollisesta radasta nostaa jo Porvoon alueen kiinnostavuutta yritysten sijoituspaikkana ja ihmisten asuinpaikkana. Porvoo on esillä valtakunnallisesti.

Kuitenkin on muistettava, että mahdollinen ratayhteys toteutuu vasta aikaisintaan noin 15 vuoden kuluttua. Porvoolaisten tulee kyetä liikkumaan seuraavat 15 vuotta sujuvasti pääkaupunkiseudulle ilman rataakin. On elettävä tätä päivää ja nyt haettava ratkaisuja, jotka palvelevat porvoolaisia lähivuosina, eikä vain pohdittava radan tuomia mahdollisuuksia. Kaupungin keskustaan tulee löytyä lähiaikoina ratkaisuja, joilla porvoolaisille tarjotaan sujuva asiointi ja pysäköinti kaupungissa sekä liikennöinti pääkaupunkiseudulle. Linja-auton kyytiin tulee jatkossakin päästä helposti niin Kevätkummusta, keskustasta kuin useasta muustakin paikasta.

Samalla tulee pohtia, kuinka massiivisia ratkaisuja kaupungin kannattaa tehdä nykyiseen liityntäpysäköintiin, ennen kuin on varmaa tietoa, kyetäänkö ratayhteys toteuttamaan. Mahdollinen radan toteutus tulee muuttamaan joka tapauksessa liikennejärjestelyjä merkittävästi. Eikö ole mahdollista laajentaa tarvittaessa nykyisiä liityntäpysäköintialueita ja pidättäytyä suuremmilta investoinneilta?

Mediassa on esitetty, että Kuninkaanporttiin olisi mahdollista uudistetun maakuntakaavan myötä rakentaa merkittävän kokoinen päivittäistavarakauppa. Ajatus on saattanut olla mielenkiintoinen 15 vuotta sitten, mutta ei nykyään ennen kuin on varmaa tietoa radasta. Mahdollinen merkittävä päivittäistavarakauppainvestointi tässä tilanteessa Kuninkaanportin alueelle ei millään tavoin tulisi edistämään keskusta – Länsirannan alueen kehittämistä ja aktivointia. Asiat tulee priorisoida. Panostukset elinvoiman ja vetovoimaisuuden lisäämiseksi tulle tältä osin lähitulevaisuudessa ensisijaisesti sijoittaa keskusta – Länsiranta alueen kehittämiseen. Tätä työtä voidaan toteuttaa asteittain ilman yhtä suurta yksittäistä investointia torille. Oleellista on vihdoin ryhtyä konkreettisiin toimenpiteisiin keskustan kehittämisessä ja siellä olevien kaupungin halussa olevien tyhjien tilojen sekä tonttien hyödyntämiseen. Ensimmäisiä uusia päätöksiä on jo tehty. Nyt tarvitaan johtajuutta niiden toteuttamiseen.