Jorma Wiitakorpi / Porvoo tarvitsee elinvoimajohtajan

Porvoo tarvitsee elinvoimajohtajan

Usea taho on tuonut esille elinkeinopäällikön roolin tarpeellisuuden Porvoossa. Roolin tehtävät on määritelty ainoastaan yrityksiin ja työpaikkoihin liittyviksi. Asiaa olisi syytä tarkastella laaja-alaisemmin. On totta, että vain työpaikat takaavat pitkällä tähtäimellä vaurauden lisääntymisen, joka luo edellytyksiä kaupungin elinvoimaisuuteen ja peruspalveluiden säilymiseen. Työn tekeminen on kuitenkin muuttunut.

Viimeisen vuoden aikana ihmiset ovat tehneet etätöitä huomattavasti enemmän kuin kukaan osasi vuosi sitten arvioida. Tutkimusten mukaan suurin osa on ollut tyytyväisiä lisääntyneeseen etätyöhön ja työnlaatu on tutkimuksissa positiivisesti yllättänyt lähes kaikki tutkijat. Työn tekeminen on muuttunut pysyvästi tehtävissä, jossa työ ei ole sidottu paikkaan ja tämä muutos näkyy myös koronan jälkeen. Asuinpaikalla tehdään tulevaisuudessa yhä enemmän etätöitä. On kuitenkin samanaikaisesti muistettava, että yritykset maksavat veroja. Porvoo tarvitsee jatkossakin uusia yrityksiä.

Porvoossa on saatu aikaan positiivisia asioita, kuten esimerkiksi Kilpilahden alueen yhteyteen tuleva Kulloon Yritysalue ja näin on luotu edellytyksiä uusille työpaikoille. Uudenlaista tapaa tehdä työtä voidaan toteuttaa mm. Cospacen järjestämissä työtiloissa. Tulevaisuudessa on jatkuvasti pohdittava, kuinka työympäristöt kehittyvät ja reagoitava aktiivisesti tarpeiden muutoksiin.

Yrityksissä tehdään muutoksia toimintaympäristön ja toimintatapojen muuttuessa keskittämällä resurssit niihin asioihin, joista halutaan tuloksia. Samalla myös muokataan organisaatiota, toimenkuvia ja vastuualueita. Eikö kaupungin toiminnoissakin tulisi tehdä samoin?

Porvoossa tulee nyt avoimesti pohtia asioita laajemmin kuin vain hakemalla elinkeinopäällikköä. Tarvitsemme elinvoimajohtajan, jonka tärkein tehtävä on Porvoon elinvoiman ja vetovoiman kasvattaminen. Tämä rooli kattaa tehtävän laajemmin kuin vain yritysten tarpeiden kannalta.

Samanaikaisesti tulee pohtia, kuinka kaupungin organisaatiota ja vastuualueita tulisi kehittää, siten että elinvoimajohtajan tehtävä voidaan toteuttaa lisäämättä hallinnon kiinteitä kuluja. Tämä tarkoittaa kriittistä tarkastelua kaupungin johto- ja päällikkötason nykyisiin tehtävänkuviin sekä ulkoa ostettaviin hallinnon palveluihin.

Elinvoimajohtajan toimenkuva tulee rakentaa siten, että hänellä on todellinen mahdollisuus olla aktiivisesti vaikuttamassa myös muihin tekijöihin kuin työpaikkojen luomiseen kuten esim. kaavoitukseen, asumismahdollisuuksiin, peruspalveluihin, matkailuun ja kulttuuriin sekä viestintään. Tällöin on mahdollista vaikuttaa asioihin ja luoda elinvoiman kehittämiseen toimintasuunnitelmat, joiden kautta Porvoosta tulee entistä kiinnostavampi yrityksille ja ihmisille. Porvoolla on vahvuuksia, joiden varaan voi rakentaa. Tehtävässä onnistumista tulee seurata siihen laadittujen mittarien avulla.

Jorma Wiitakorpi
Hallitusammattilainen
Kokoomuksen kuntavaaliehdokas
Janne Ranta
Kaupunginvaltuuston jäsen, Kokoomus